topblog Ivoire blogs

26/11/2018

I come from the USSR

Dankvart Dreyer A Landscape, Tørring, Jutland
Dankvart Dreyer A Landscape, Tørring, Jutland
(took the diary)
Dankvart Dreyer art for sale
This means that we fully understand one of the forums, so that we can be indifferent ... I’m not afraid to remember ...

FOREVER AND EVER

Dankvart Dreyer
Dankvart Dreyer A Coast near Aarhus
Dankvart Dreyer A Coast near Aarhus
NavsegdapoteryalidoroguDvesudbynakrayuunebes.DogoraetlyubovponemnoguNaoskolkahrazbityhserdets.Navsegdaimenapozabyli, Bezkotoryhnemyslilizhit.Kazhdymmigomonidorozhili, Zabyvayazaschasteplatit.Navsegdapolosamiokutany, Kraemglaza, uvidevproshloe, Nablyudayutzakazhdoyminutoyu, Vozhidaniichego-tohoroshego.Navsegdazametelyamispryatany, Otzavistlivyhglazchudakov, Nashidushi.StoboymysvyazanyTolkofrazoyiztrohglavnyhslov.

25/11/2018

Monument of bright love

& nbsp;
Princess
Anastasia David Gagarina
Kolsamdovots with his years his master-master,
It doesn’t matter that the speakers are gleaming.
Vruzhinskuyuknyazhnulyublyaklyaknyazgagarin,
Avtorazgubbernatora & ndash; zapyaty.
Dankvart Dreyer art for sale
Onazhe & mdash; young.Suchzhennyeblezkogo & ndash; prickly.
SGagarinomknyazhnaya left forever.
Four years & ndash; instant.
Dankvart Dreyer The choir of Assen's Church
Their luck is a bloom & hellip;
KarminzakatavuKutaismeshankrovyu:
Killed Georgian slaughter
Here is the head of the head,
Weeping out a gore.
Half a century of adventure!
Anxious dreaming years.
And brought a house on the coast
As a monument & nbsp; Love, sveleylekotoroet.
Dankvart Dreyer The choir of Assen's Church
& nbsp; EvgenyVeremeenko.