topblog Ivoire blogs

28/11/2018

I ACCEPT ...

Dankvart Dreyer paintings
Dankvart Dreyer Bridge over a Stream in Assens, Funen
Dankvart Dreyer Bridge over a Stream in Assens, Funen
ACCEPT ... Kakpetlyaetmoyadoroga, Kaktumannovdushemoey-TakprosilalyubviuBogaIneznayu, chtodelatsney.Takprosilazhizniilaski, Nezhnyhrukivlyublennyhglaz.AprinyatetovsobezopaskiNemogu Nezdes ... ... ... Neseychas TakhotelateploDrugogoRyadomchuvstvovatimennotak, TakprosilaTEBYauBoga ... Aprinyatnemogunikak.Zamerlanasvoeydoroge, Vdvuhshagahottvoeylyubvi ... Privykayuktebeponemnogu, Pozovimenya, hug ... Hearing of your heart: "Yadryad ..." Idrugihnenuzhnoslov ... You poor fellowship ... Take your love ... & nbsp; Anna Ostrovskaya

Les commentaires sont fermés.