topblog Ivoire blogs

20/11/2018

KHOKKU (in Russian) ...

Dankvart Dreyer A View of Lake Vejl near Silkeborg, Jutland
PUShKINPomnyumgnovene: Peredomnoyuty, iChistokrasiva.Yazareshotkoy.Syrovnevole dark Nuneorolli ChestnyymoydyadyaVshutkureshilzanemoch.Netuvazhenya LERMONTOVChestinevolnikPal, oklevetanmolvoy.Plyumbumvgrudine & hellip; Parusbeleet, Vmoretumangoluboy.Kakodinoko Dyadyamneskazhet:? DarompozharyvMoskve, Ilinedarom?
Dankvart Dreyer
Dankvart Dreyer A View of Lake Vejl near Silkeborg, Jutland
NEKRASOVVzimnyuyuporuVyshelyaizlesu, noLoshaduvidel.KtonapozhareLoshadmoyuostanovit Woman dura.FETBozhieptichkiZnatnezhelayuttruda.Mnebihzaboty & hellip;??? Sladkoeyspitsya.NonazarenebudiVyamkahlanity.TYuTChEVNet, neponyatnaEtaRossiyaumom.Gdezhearshinmoy BLOKKtovpereditam VvenchikebelomizrozBuddashagaet.ESENINLaputakuyuSrodunevidelnikto.Dzhimzavyvaet & hellip;? Kakyagulyayu, ZnalokolotokTverskoy Posegoznaet & hellip; MAYaKOVSKIYYadostayuizSamyhshirokihshtaninGruzkrasnokozhiy.BARTOMyachuronilaVrekuTatyana, noonChto-tonetonet.VYSOTsKIYDrugokazalsyaDrug, ilivrag? Right away Nerazberyoshty.MIhalkov (senior) BecameRussiaOur great power.Sovzdoro!
& nbsp;

Les commentaires sont fermés.