topblog Ivoire blogs

29/10/2018

How hard to learn to wait!

Dankvart Dreyer St Knud's Church by the River in Odense, Autumn
Dankvart Dreyer St Knud's Church by the River in Odense, Autumn
Dankvart Dreyer art
Kaktrudnonauchitsyazhdat! KakchastomystremimsyaBystreysvershit, skoreypoznat-Ivnovpozhiznimchimsya ... Kaktrudnozhdat, kogdavzoydetPosazhennoesemya, Kaktrudnozhdat, kogdaproydetBedylihoebremya, Kakchastonadoprostozhdat, Steady, bezvolnenya, Nesuetitsya, unexpectedly, Nemuchitprovidene, Pytayassrokipodschitat, Irazglyadetznameniya.Neprostonauchitsyazhdat.DayBognamvtomterpeniya.IpoprositbyBogadatNammudrost, chtobsumelaTotsluchayvzhizniugadat, Gdezhdatnelzyanesmelo.Gde-tolkosrazu, ahead, Bezstrahaisnom, where Gdevserazdumyana & quot; then & quot; Ost claimed-vmgnovene Gdeserdtsa-trepetnyyporyv, Zhelaniychistyhsila, Gdevvyszaoblachnuyuvzmyv, Dushauzhvsereshila.Tamozhidanyumestanet, Gdeserdtsezovuslyshit, Iprokrichit- & quot;! love & quot; votvet, Inetblazhenstvavyshe.

Les commentaires sont fermés.